Vijesti

Life Coaching trening za članove HUOJ-a

07.11.2012.

Za sve članove HUOJ-a osigurali smo mogućnost besplatnog Life Coaching treninga kod gđe Ele Kurešević. Zbog velikog interesa kvote za prijavu su bile popunjene u kratkom roku te je već održano i nekoliko prvih osobnih savjetovanja.

Gđa Kurešević se već dugi niz godina bavi Life coachingom, a dodatno se usavršava na postdiplomskom studiju Biography Counselling u Velikoj Britaniji.

Biography Counselling je vrsta psihološke/terapeutske/savjetodavne metode koja se bazira na potrebi modernog čovjeka da integrira svoj život u cjelinu, da spozna svrhu i smisao svog života te da ostvari svoj puni potencijal. Nadalje, omogućava novi pogled na životne krize i izazove te osposobljava čovjeka da uzme „stvar u svoje ruke“, da izađe iz uloge žrtve i svjesno počne kreirati svoj život na bolje. Unutar Biography Counsellinga život se promatra kroz faze od 7 godina (i razne životne ritmove koji se ponavljaju), a koje svaka za sebe nose različite izazove, zadatke i smisao. Cilj je integrirati čovjekov unutarnji svijet s vanjskim manifestiranjem njegovog života te tako otkriti smisao prošlih zbivanja i naslutiti budućnost.

Članovi koji su se prijavili na Life Coaching seminar mogli su saznati nešto više o razumijevanju i rješavanju svojih životnih izazova, bez obzira da li se radi o poslovnim, emotivnim, zdravstvenim, duhovnim, partnerskim ili drugim temama, a HUOJ će i dalje u sklopu svojih aktivnosti raditi na omogućavanju ovakvih dodatnih sadržaja svojim članovima.