O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću Dokumenti

Poslovnik o radu Upravnog odbora HUOJ-a

Temeljem članka 61. stavka 2. Statuta Hrvatske udruge za odnose s javnošću (u nastavku: Udruga) Upravni odbor Udruge na svojoj je 9. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donio Poslovnik o radu Upravnog odbora.