O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću

Dokumenti

Povijest Udruge

Ni jedna profesija ne može napredovati niti se razvijati ukoliko se ljudi koji se njome bave ne okupe i udruže svoj snage u stvaranje strukovne udruge. Zadaća takvih udruga je brinuti se za interese struke i stvarati uvjete da bi njezinim članovima bilo bolje – najviše kroz stručno usavršavanje i obrazovanje članova, postavljanje standarda struke, izrada etičkih kodeksa poslovanja, akreditacija članova i sl..

04.01.2019.

Plana rada s Financijskim planom rada za 2019.

Na Skupštini koja se održala 7. prosinca 2018. doneseni su Plan rada s Financijskim planom rada za 2019.
19.12.2017.

Plan rada s financijskim planom za 2018. godinu

Na Skupštini HUOJ-a održanoj 14. prosinca 2017. godine usvojen je plan rada s financijskim planom za 2018. godinu.

Skupština, 17.5.2018., usvojena izvješća i radu u 2017. godini

Na Skupštini koja se održala 17. svibnja 2018. godine jednoglasno su usvojena izvješća o radu tijela HUOJ-a u 2017. godini.

Plan rada s financijskim planom za 2017. godinu

Na Skupštini HUOJ-a održanoj 16. prosinca 2016. godine usvojen je plan rada s financijskim planom za 2017. godinu.

Statut Udruge i Pravilnik o izboru tijela HUOJ-a

Statut Hrvatske udruge za odnose s javnošću možete pruzeti ovdje.

Pravilnik o izboru tijela HUOJ-a možete pronaći ovdje.

Stari, nevažeći Statut iz 2013. godine može se pregledati ovdje.

Plan rada s financijskim planom rada za 2016.

Na Skupštini HUOJ-a koja se održala 8. prosinca 2015. usvojeni su Plan rada HUOJ-a za 2016. godinu (po kvartalima) i Financijski plan rada za 2016. godinu.

Pravilnik o certifikaciji stručnjaka za odnose s javnošću HUOJ-a

Pravilnik o certifikaciji stručnjaka za odnose s javnošću HUOJ-a
Odluka o sadržaju provjere znanja u postupku certificiranja
Popis certificiranih stručnjaka za odnose s javnošću

Poslovnik o radu Upravnog odbora HUOJ-a

Temeljem članka 61. stavka 2. Statuta Hrvatske udruge za odnose s javnošću (u nastavku: Udruga) Upravni odbor Udruge na svojoj je 9. sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donio Poslovnik o radu Upravnog odbora.

Poslovnik o radu Suda časti HUOJ-a

Sud časti HUOj-a usvojio je novi Poslovnik o radu Suda časti na sjednici održanoj 7. lipnja 2016.
Novi Poslovnik možete preuzeti ovdje.

Etički kodeks

Aktualni Etički kodeks HUOJ-a može se preuzeti ovdje.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Temeljem članka 74. točke 5. Statuta Hrvatske udruge za odnose s javnošću (u nastavku: Udruga) donesenog 4. ožujka 2013. Nadzorni odbor Udruge na sjednici održanoj 4. travnja 2018. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Poslovnik o radu Skupštine HUOJ-a

Poslovnik o radu Skupštine HUOJ-a možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o dodjeli godišnjih nagrada HUOJ-a - Grand PRix Hrvatske udruge za odnose s javnošću

Temeljem članka 61. Statuta Hrvatske udruge za odnose s javnošću Upravni odbor, na 71. sjednici održanoj 13. rujna 2017. donio je Pravilnik o dodjeli godišnjih nagrada HUOJ-a Grand PRix.

Pravilnik o dodjeli godišnjih studenskih nagrada HUOJ-a "Mlada nada"

Pravilnik o dodjeli godišnjih studenskih nagrada HUOJ-a "Mlada nada" možete pronaći ovdje.