OSJ za početnike

Literatura

Ako se po prvi put susrećete s odnosima s javnošću ili ste se tek nedavno počeli baviti PR-om, vrlo je važno pročitati osnovna djela koja vam mogu pružiti jasniju sliku o djelatnosti, educirati vas kao i zainteresirati da se fokusirate na pojedina područja.

U nastavku smo za vas pripremili preporuke literature od nekoliko predavača s edukacijskih ustanova u Hrvatskoj koje pružaju stručno usavršavanje u odnosima s javnošću. Nadamo se da će vam navedene knjige pomoći u obrazovanju i informiranju o struci.

Vaš HUOJ

11.05.2011.

mr.sc.Damir Jugo, Millenium promocija / Fakultet političkih znanosti u Zagrebu

Gregory,A (2006): Odnosi s javnošću: Planiranje  i upravljanje kampanjama, HUOJ, Zagreb

Oliver, S. (2007): Public Relations Strategy, Konan Page, London

Windal, S., Signitzer, B., Olson,J.T. (2008): Using communication Theory: An Introduction to Planned Communication, Sage Publications, London

 

Izvršni direktor Millenium promocije, vodeće hrvatske i regionalne agencije za odnose s javnošću. Diplomirao je novinarstvo, magistrirao strateško komuniciranje, a kao predavač je angažiran na kolegijima s područja odnosa s javnošću na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te nekoliko poslovnih škola i učilišta.

12.04.2011.

doc. dr. sc. Ivan Tanta, Veleučilište Vern

Mills Harry; Artful Persuasion AMACON New York
Skoko Božo; Priručnik za odnose s javnošću, HUOJ 2009

Burley-Allen Madelyn; Listening, The forgoten Skill,John Wiley&sons, New York

 

doc.dr.sc. Ivan Tanta je Profesor visoke škole i voditelj Specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje poslovnim komunikacijama na  Veleučilištu VERN’ te docent na odjelu za medije Sveučilišta u Dubrovniku. Ivan Tanta je gotovo dvadeset godina bio profesionalni novinar u Večernjem listu i Vjesniku. Jedan je od  pokretača Teleteksta HRT-a te voditelj projekta  «Radio Večernji list».

08.03.2011.

doc. dr. sc. Ana Tkalac Verčić, Ekonomski fakultet u Zagrebu

 

Wilcox i Cameron: Public Relations: Strategies and Tactics (9th edition)

Seitel: The Practice of Public Relations (11th edition)

Tench i Yeomans: Exploring Public Relations (2nd edition)

 

doc. dr. sc. Ana Tkalac Verčič je izvanredna profesorica na katedri za marketing Ekonomskog fakulteta - Zagreb. Predaje, piše i bavi se područjima marketinga, marektinške komunikacije, odnosa s javnošću i interne komunikacije.

02.03.2011.

mr. sc. Aleksandra Kolarić, Deloitte

 

Cutlip, Center, Broom: Odnosi s javnošću

D.Verčić, F. Zavrl, P.Rijavec, A.Tkalac Verčić, K. Laco: Odnosi s medijima

R. Tench, L. Yeomans: Otkrivanje odnosa s javnošću

 

mr.sc. MCIPR Aleksandra Kolarić je regionalni manager za marketing i korporativne komunikacije u konzultantskoj tvrtki Deloitte. Za vrijeme koalicijske vlade Ivice Račana tri godine bila je na položaju glasnogovornice hrvatske Vlade i predstojnice Ureda za odnose s javnošću.