Aktivnosti Udruge

Aktivnosti Udruge organizirane su prema tematskim sekcijama, radnim grupama i regionalnim podružnicama:

 • *Sekcija korporativnih komunikacija
 • Sekcija za javni sektor  - koordinira Marina Halužan
 • Studentska sekcija - koordinira Koraljka Rak
 • Sekcija za društveno odgovorno poslovanje - koordinira  Ana Smoljo Josić
 • Radna grupa za provedbu procesa certificiranja- koordinira Ana Tkalac Verčič, članovi radne grupe: Violeta Colić, Ivan Tanta, Alis Almer i Davor Denkovski 
 • Radna grupa za EU fondove - koordinira Jasna Marić Krajačić, članovi radne grupe: Kristina Babić i Ana Brnčić
 • Radna grupa za digitalnu komunikaciju - kooridinira Zlata Rodin
 • *Radna grupa za sponzorstva
 • Radna grupa za istraživanja stanja u struci - koordinira Marina Čulić Fischer

 

 • Koordinator za dopune Statuta i drugih pravnih akata- Zoran Pucarić
 • Koordinatorica za Public Affairs- Ankica Mamić
 • Koordinatorica za suradnju s partnerskim udruženjima- Rašeljka Maras
 • *Koordinator za regionalne podružnice

*Napomena: sve navedene sekcije, radne grupe i koordinatori su imenovani na sjednicama Upravnog odbora Udruge. U tijeku su dogovori sa članstvom oko preuzimanja zasad nepopunjenih pozicija. 

Želite li se aktivnije baviti radom u pojedinoj sekciji, radnoj grupi ili podružnici javite se u tajništvo