Prijavni obrazac za članstvo u HUOJ-u

Svaka poslovno sposobna domaća i strana fizička osoba može, pod jednakim uvjetima, sukladno propisima i Statutu HUOJ-a, postati članom Udruge podnošenjem pisane molbe za primanje u članstvo o čemu odluku donosi Upravni odbor Udruge.

Članstvo se računa prema kalendarskoj godini, a postoje tri kategorije članstva:

 1. redovno - iznos godišnje članarine 500 kn
  • fizička osoba koja se u Republici Hrvatskoj profesionalno bavi poslovima odnosa s javnošću najmanje dvije godine i/ili sveučilišni profesor odnosa s javnošću koji predaje najmanje dvije godine
  • državljanin Republike Hrvatske koji se u inozemstvu profesionalno bavi poslovima odnosima s javnošću najmanje dvije godine
 2. pridruženo
  • student za vrijeme redovitog studija – iznos godišnje članarine 50 kn
  • strani državljanin koji se profesionalno bavi odnosima s javnošću – iznos godišnje članarine 440 kn
  • fizička osoba koja se u Republici Hrvatskoj profesionalno bavi poslovima odnosa s javnošću manje od dvije godine - iznos godišnje članarine 440 kn
  • državljanin Republike Hrvatske koji se u inozemstvu profesionalno bavi poslovima odnosima s javnošću manje od dvije godine - iznos godišnje članarine 440 kn
 3. počasno - osobe koje su svojim djelovanjem znatno doprinijele unapređenju struke i/ili adu Udruge. Obrazloženi prijedlog podnosi najmanje 5 (pet) redovitih članova Udruge se Upravnom odboru.

Upišite Vaše podatke u za to predviđene rubrike u donjem obrascu te ga pošaljite klikom na kvačicu u lijevom donjem kutu ekrana. Nakon toga putem elektronske pošte na info@huoj.hr pošaljite detaljan životopis kako bi Upravni odbor razmotrio Vašu prijavu.

N.B. Upravni odbor Udruge može iz obrazloženih razloga odbiti zahtjev za prijem u članstvo Udruge, a odbijeni pristupnik može, u roku od 30 (trideset) dana nakon primitka takve odluke podnijeti prigovor Nadzornom odboru, koji će o tome donijeti konačnu odluku na prvoj sljedećoj sjednici.

Vaše osobne podatke HUOJ neće davati na korištenje trećim osobama.
 

Obavezna polja označena su sa
Ime i prezime
OIB
Datum rođenja
Tvrtka
OIB tvrtke
Adresa
Grad
Poštanski broj
Država
Broj telefona
Broj mobitela
Email
Način plaćanja članarine
Vrste članova
Poruka
Prije slanja provjerite sve podatke!