Etički kodeks Hrvatske udruge za odnose s javnošću

Profesija odnosa s javnošću odlikuje se: 

  • ovladavanjem znanjima komunikacijskih i drugih društvenih znanosti, potrebnih za kvalitetno obavljanje posla, te stjecanjem specijalistiĉkih vještina svojstvenih ovoj profesiji;
  • odgovornošću prema klijentima/poslodavcima i široj zajednici tj. poštivanjem standarda etiĉkog ponašanja i profesionalne uĉinkovitosti.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) privržena je etiĉnoj praksi.

S obzirom na prirodu djelatnosti odnosa s javnošću, koji moraju voditi raĉuna o javnom dobru, naši ĉlanovi u svom radu preuzimaju odgovornost za djelovanje u skladu s visokim etiĉkim standardima. Etiĉna praksa je dužnost svih ĉlanova Udruge koji teže podizanju i zaštiti digniteta profesije.

Pogledajte u cijelosti ili preuzmite Etički kodeks Hrvatske udruge za odnose s javnošću.