Poslovnik o radu Suda časti

SUD ČASTI

Temeljem članka 83., točka 2. te članka 92. Statuta Hrvatske udruge za odnose s javnošću (u nastavku: Udruga) donesenog 7. srpnja 2015. godine, Sud časti Udruge, na svojoj 2. sjednici, održanoj 6. lipnja 2016. godine, donio je

POSLOVNIK O RADU SUDA ČASTI HRVATSKE UDRUGE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

 

Pogledajte u cijelosti ili preuzmite Poslovnik o radu  Suda časti Hrvatske udruge za odnose s javnošću