O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću Dokumenti

Etički kodeks

Aktualni Etički kodeks Hrvatske udruge za odnose s javnošću usvojen na redovnoj Skupštini HUOJ-a u Opatiji 17. listopada 2013.

Temeljne vrijednosti članova HUOJ-a

Temeljne profesionalne vrijednosti članova HUOJ-a i ostalih stručnjaka odnosa s javnošću čine osnovu Etičkog kodeksa  i definiraju standard poželjne profesionalne prakse odnosa s javnošću. Ove vrijednosti su niz temeljnih profesionalnih uvjerenja koja služe kao smjernice u svakodnevnom radu i procesu donošenja odluka.

  • STRUČNOST- Usvajamo i odgovorno koristimo specijalizirana i multidisciplinarna znanja i iskustva. Razvijamo profesiju kroz stalni profesionalni osobni razvoj, istraživanje i učenje. Gradimo međusobno razumijevanje, vjerodostojnost i odnose među različitim sudionicima i institucijama. Pridržavamo se najviših profesionalnih standarda i pružamo financijski korektne usluge, za koje tražimo i odgovarajuću financijsku naknadu.
  • INTEGRITET - Pridržavamo se najviših kriterija i standarda u zastupanju interesa onih za koje radimo, kao i u komuniciranju i odnosu sa svim javnostima. Strogo se pridržavamo svih zakonskih normi i djelujemo na temelju dobrovoljno prihvaćenih profesionalnih i etičkih standarda struke odnosa s javnošću. Primjerenim profesionalnim ponašanjem pridonosimo očuvanju reputacije profesije.
  • ZAGOVARANJE - Vodimo računa o javnom interesu kao odgovorni zagovaratelji onih koje zastupamo. Potičemo razmjenu ideja, činjenica i stavova doprinoseći argumentiranoj javnoj raspravi.
  • NEZAVISNOST - Odgovorno i profesionalno savjetujemo naše klijente i poslodavce. Jasno ćemo deklarirati sve naše potencijalne sukobe interesa ili povezanost s tvrtkama, institucijama, udrugama, političkim strankama, pojedincima i skupinama koji nas mogu ometati ili zapriječiti u neovisnom i objektivnom djelovanju i prosuđivanju.
  • ODANOST - Lojalni smo onima koje predstavljamo, ali smo istovremeno odgovorni i spram javnog interesa.
  • PRAVIČNOST - Pravično i s uvažavanjem se odnosimo prema klijentima, poslodavcima, konkurenciji, kolegama, dobavljačima, medijima, ostalim strukama i općoj javnosti.
  • UVAŽAVANJE RAZLIČITOSTI - Poštujemo različita mišljenja i isključujemo diskriminaciju bilo kojeg oblika.
  • OSOBNA ODGOVORNOST - Prihvaćamo osobnu odgovornost za naše postupke, kao i moguće posljedice našeg profesionalnog djelovanja, s razumijevanjem da naši postupci mogu utjecati i na druge.

Načela dobrog poslovanja

Profesionalna neovisnost
Načelo profesionalne neovisnosti podrazumijeva iskren i odgovoran odnos prema javnostima i javnom interesu, uz poticanje razmjene provjerenih i točnih informacija.

Profesionalna sposobnost
Načelo profesionalne sposobnosti podrazumijeva preuzimanje poslova i odgovornosti u skladu sa znanjem, iskustvom i kompetencijama.

Transparentnost i sukob interesa
Načelo transparentnosti i sukoba interesa podrazumijeva otvoreno ukazivanje na mogući sukob interesa prilikom ugovaranja i izvršenja poslova odnosa s javnošću.

Nulta tolerancija na korupciju
Ovim načelom se ističe važnost odgovornog poslovnog odnosa bez obzira na položaj i ovlasti pojedinca.

Povjerljivost
Načelo podrazumijeva odgovarajuću zaštitu povjerljivih i privatnih informacija.

Održavanje profesionalnih standarda
Načelo podrazumijeva neprestani rad profesionalaca u odnosima s javnošću na jačanju povjerenja javnosti u profesiju. 

 

Možete preuzeti i HUOJ-ev stari etički kodeks koji je usvojen prilikom osnivanja Udruge i kojim su postavljeni temelji djelovanja struke.