Baza znanja

Rječnik OSJ pojmova

- popis medijskih kontakata. Još se naziva i listom medija, medijskom listom i sl.

: Skraćenica pojma Business to Business – označava marketinške komunikacije odnosa s javnošću koje se bave pružanjem izvora informacija među tvrtkama. Uključuje profesionalne usluge, obuku, ljudske resurse i uredske potrepštine.

: Kao i , ali između tvrtke i potrošača.

: Dokument u kojemu su navedeni zahtjevi i ciljevi klijenta u vezi određenog projekta. Brief postavlja jasna očekivanja između klijenta i agencije te je sastavni dio konačnih ugovornih obveza. Uz to, predstavlja i referencu prema kojoj se može objektivno mjeriti rad i učinak agencije.

: Događaj organiziran samo za pomno odabrane novinare u svrhu pružanja detaljnijih informacija.

: Pisanje tekstova za oglašavanje, marketing ili web stranice. Većina agencija zapošljava stručnjake koji su kvalificirani za direktan i jezgrovit stil pisanja.  

: Darovi koje daju fizičke ili pravne osobe, uglavnom za dobrotvorne svrhe ili za neku određenu svrhu. Donacije imaju razne oblike, od gotovine, usluga, novih ili korištenih predmeta, humanitarne ili medicinske pomoći.

():
Proistekao iz uvjerenja da poslovanje nosi obaveze, DOP usmjerava tvrtke da budu odgovorne pri korištenju resursa, kako prema okolišu tako i prema društvu. Uloga odnosa s javnošću u DOP strategijama jest učinkovita komunikacija koja izgrađuje korporativnu odgovornost i transparentnost.

/: Događaj koji je pomno isplaniran i organiziran kako bi se promovirala ili predstavila određena tema. Razlikuje se po tipu i trajanju. Prema tipu može se raditi o svečanosti, natjecanju, konferenciji, festivalu, političkom, zabavnom ili sportskom događaju, dok trajanje događaja može varirati.

: Mjerenje utjecaja kampanje odnosa s javnošću. Ovaj je proces izravno povezan s planiranjem i istraživanjem.

: Sredstvo komuniciranja sa zaposlenicima o svim vijestima, važnim pitanjima te zbivanjima koji ih se tiču vezano za tvrtku u kojoj rade.

: Organizacijska uporaba procesa komunikacije koja pomaže pri ostvarenju korporativnih ciljeva. Uključuje komunikaciju sa zaposlenicima i dioničarima.

/: Označava discipline i proces upravljanja poslovnim ključnim temama, a svrha mu je osigurati da su svi mogući problemi tijekom projekta prepoznati na vrijeme i da se ne razviju u još veće probleme.

/: Aspekti odnosa s javnošću koji uključuju odnose sa vladinim ili nadležnim ustanovama ili njihovim poluslužbenim organizacijama putem sofisticiranog korištenja političke inteligencije i pritiska.

:
Događaj koji je organiziran kako bi se medijima predstavila neka vijest te kako bi se predstavnicima medija osiguralo mjesto i vrijeme da u vezi iste teme postave pitanja. Pritom novinari imaju priliku snimiti i fotografije, video ili audio prilog čitavog ili dijela događaja koji smatraju da je od posebne važnosti.

:
Korporativni odnosi s javnošću koji su integrirani među strateške ciljeve tvrtke.

:
Jedna od najkompleksnijih tehnika odnosa s javnošću, a predstavlja čitav niz aktivnosti prije, tijekom i nakon krizne situacije; uključuje model komunikacije (javni nastupi, izjave i objave za medije, konferencije za novinare…) te vremenski krizni plan. Krizno komuniciranje podrazumijeva i predviđanje potencijalnih problema i planiranje u slučajevima buduće krize.

:
Obuka za odnose s raznim tipova medija (uključujući televiziju i radio) te novinarima, kao i kod držanja prezentacija budućim klijentima.

: Komunikacije financijskog sektora tražie razumijevanje potrošača, njihovih potrošačkih navika i načina kako na njih utjecati, tržišnog položaja tvrtki i korporativnih procesa kao što je inicijalna javna ponuda, spajanja i akvizicije, privatizacije i neprijateljska preuzimanja.

: Svjesno planirano i trajno nastojanje da se sagradi i njeguje razumijevanje i povjerenje neke organizacije i javnosti. Također, može se smatrati i upravljanjem ugledom.

: Uspostavljanje i održavanje dobrih radnih odnosa s novinarima, što tiskanih ili elektronskih medija.

:
Korporativni društveni programi osmišljeni kako bi gradili odnose i razvijali razumijevanje uloge tvrtke sa susjedima u lokalnoj zajednici.
 
: Komunikacija putem weba te uporaba novih tehnologija (društvenih mreža) radi učinkovitijeg komuniciranja s dionicima.
 
/:
Prezentacija temeljito pripremljenog, preporučenog programa i idejnog rješenja odnosa s javnošću, s uključenim troškovnikom.

: Izjava koja opisuje neki događaj ili proizvod za koji se smatra da je zanimljiv općoj javnosti te koji stoga zaslužuje mjesto u medijima.

:
Financijska ili neka druga vrsta podrške od strane tvrtke za pravne ili fizičke osobe ili zajednicu, pri čemu obje strane ostvaruju korist. Primjerice tvrtka sponzor može povećati svoju relevantnost ili relevantnost svojih proizvoda kod ciljanih javnosti ili stvoriti/poboljšati reputaciju.