Baza znanja

PR obrazovanje

Temeljno obrazovanje stečeno kroz škole i fakultete samo je početak profesionalnog razvoja svakog dobrog PR-ovca. Potražili smo za Vas linkove ustanova koje će Vam pomoći u stjecanju novih te razvoju postojećih vještina i sposobnosti.

STRUČNO USAVRŠAVANJE
Ciceron - retorika i komunikacije - konzultacije i savjetovanja, treninzi i seminari iz područja retorike i javnih nastupa
CIPR Croatia PR obrazovni programi - u organizaciji HUOJ-a, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Premise, organiziran je CIPR Program (Diploma) obrazovni program najvišeg stupnja, namijenjen iskusnim profesionalcima; Napredni program namijenjen svim PR praktičarima koji su najmanje godinu do dvije godine dana radili izravno na poslovima odnosa s javnošću i Uvodni program namijenjen početnicima
Experta - program jednogodišnjih specijalizacija za Menadžera za odnose s javnošću (PR), Menadžere političkog marketinga (MPM) te glasnogovornike
Londonska škola za odnose s javnošću LSPR - obrazovni program Londonske škole za odnose s javnošću - članovi HUOJ-a imaju popust od 10 posto
Pučko otvoreno učilište Zagreb - usavršavanje za glasnogovornika
Studia Intermedia - izvanredni studijski programi za odnose s javnošću, novinarstvo i menadžment medija.
Suvremeno učilište u Splitu  u okviru djelovanja svoje Škole za odnose s javnošću vrši školovanje za Mendžera za odnose s javnošću (PR Manager) i za Glasnogovornika
Škola za odnose s javnošću i komunikacijski menadžment Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za nove medije i e-demokraciju - program za usavršavanje i stjecanje  temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz područja odnosa s javnošću i komunikacijskog menadžmenta

DODIPLOMSKI STUDIJI
Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA - provodi redoviti stručni studij Menadžmenta tržišnih komunikacija, akreditiran od WERBE AKADEMIE te od IAA - International Advertising Association USA.
Hrvatski studiji  - BA studij komunikologije
Visoka poslovna škola Zagreb - BA stručni studij za komunikacije
Visoka škola za poslovanje i upravljanje B.Krčelić - BA studij komunikacijskog managementa  
Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju - preddiplomski studij "Mediji i kultura društva"
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, preddiplomski studij "Mediji i kultura društva"
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Na predidplomskoj razini u sklopu studija novinarstva smjer Odnosi s javnošću

DIPLOMSKI I POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI 
Ekonomski fakultet Zagreb - Upravljanje marketinškom komunikacijom
Visoka škola za poslovanje i upravljanje B.Krčelić - MA studij komunikacijskog managementa
Visoko učilište VERN - specijalistički diplomski stručni studij upravljenje poslovnim komunikacijama
Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za komunikologiju, diplomski studij "Odnosi s javnostima"
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, diplomski studij "Odnosi s javnostima"
Hrvatski studiji - Diplomski studij Komunikologija smjer Odnosi s javnošću
Sveučilište Sjever - Diplomski studij "Odnosi s javnošću"
Poslijediplomski doktorski studij "Komunikologija" - Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku i Hrvatskim katoličkim sveučilištem u Zagrebu - jedini interdisciplinarni doktorski studij komunikologije u Hrvatskoj nakon kojeg studenti stječu akademski stupanj doktora znanosti te kompetencije za samostalno istraživačko djelovanje u matičnom znanstvenom području, polju i grani
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - Na diplomskom studiju smjer Odnosi s javnošću i politička komunikacija te poslijediplomski specijalistički studij Odnosi s javnošću.
Sveučilište u Zadru - Odjel za turizam i komunikacijske znanosti.

 

HUOJ Edu

Više o programu HUOJ Edu škole koju je HUOJ pokrenuo možete pronaći ovdje.