Baza znanja Stručni skupovi

Poziv autorima za sudjelovanje na 6. nacionalnoj konferenciji o DOP-u

02.07.2014. HUOJ

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HRPSOR) poziva autore za sudjelovanje na 6. nacionalnoj konferenciji o DOP-u koja će se održati 10. prosinca 2014. godine u Zagrebu.

NOVI ROKOVI ZA PRIJAVU SAŽETAKA I RADOVA:
-  Rok za prijava sažetaka 30. srpnja 2014.
-  Obavijest o prihvaćanju sažetaka 15. kolovoza 2014.
-  Rok za predaju radova: 15. listopada 2014.

Na promjenu formata Konferencije koja je do sada bila plenarnog tipa odlučeno je kako bi:

  • Potaknuli organizacije i pojedince koji provode dobre prakse da ih objavljuju na međunarodnoj razini u obliku koji je prihvaćen u međunarodnoj stručnoj i znanstvenoj zajednici
  • Potaknuli razvoj istraživanja DOP praksi i oblika primjene
    održivog razvoja u RH
  • Obogatili konferenciju međunarodnim i domaćim istraživanjima i primjerima
  • Omogućili izdavanje zbornika radova
  • Potaknuli da se održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje razvijaju kao struka

Više o temama Konferencije, rokovima prijave i uvjetima sudjelovanja potražite u dokumentima:

PRIJAVA

UPUTE AUTORIMA

PRIJAVNICA