Baza znanja Istraživanja

Suradnja PRovaca i novinara

16.02.2010.
Prema istraživanu o suradnji PR-ovaca i novinara koje su proveli Bulldog Reporter i Cision u veljači o.g. na više od 1700 novinara i urednika, više od polovice ispitanih novinara kaže da koristi društvene mreže kako bi promovirali svoj rad. Skoro polovica novinara, odnosno urednika kaže da imaju problema u radu s komunikacijskim profesionalcima jer ne razumiju sektor kojim se novinari/urednik bave. Oko 1/3 ispitanika kaže da na korporativnim web stranicama ne pronalaze informacije koje traže, a jednak broj ističe da na korporativnim web stranicama ne mogu naći kontakt osobe zadužene za odnose s javnošću. Također, 60% novinara kaže kako su tekstovi koje šalju PRovci napisani kao oglasi, a skoro jednako toliko ispitanika kaže da često dobivaju materijale koji nemaju veze s njihovim poslom. Većina ispitanika smatra da je 20% ili manje novinskih priča inspirirano objavama za medije - javlja Mirna Jurić, Madison.