Aktivnosti Udruge Izbori

Životopisi kandidata i tekstovi doprinosa Udruzi

14.11.2014. HUOJ

Javno objavljujemo životopise kandidata i tekstove doprinosa Udruzi. Možete ih preuzeti klikom na poveznice pokraj imena kandidata.

Za predsjednika/cu HUOJ-a

1. Aleksandra Kolarić - životopis / doprinos

2. Danijel Koletić - životopis / doprinos

Za zamjenika/cu predsjednika/ce HUOJ-a

1. Marina Halužan - životopis / doprinos

Za člana/icu Upravnog odbora HUOJ-a

1. Alan Bahorić - životopis i doprinos

2. Andreja Barberić - životopis i doprinos

3. Igor Ćutuk - životopis / doprinos

4. Ermina Duraj - životopis / doprinos

5. Ana Smoljo Josić - životopis / doprinos

Za člana/icu Nadzornog odbora HUOJ-a

1. Dunja Bua Maričević - životopis i doprinos

2. Nataša Cesarec Salopek - životopis / doprinos

3. Davor Denkovski - životopis / doprinos

4. Zoran Pucarić - životopis i doprinos

5. Vlatka Škorić - životopis / doprinos

Za člana/icu Suda časti HUOJ-a

1. Ana Bagarić - životopis / doprinos

2. Dražen Dretar - životopis / doprinos

3. Andreja Pavlović - životopis / doprinos

4. Tina Puhalo Grladinović - životopis i doprinos

5. Boška Trbojević - životopis / doprinos

Za predsjednika/icu Podružnice Središnje Hrvatske HUOJ-a

1. Melita Pavlek - životopis / doprinos

Za tajnika/icu Podružnice Središnje Hrvatske HUOJ-a

1. Zvjezdana Galkowski - životopis / doprinos

Za predsjednika/icu Dubrovačke podružnice HUOJ-a

1. Sandra Buratović - životopis / doprinos

Za tajnika/icu Dubrovačke podružnice HUOJ-a

1. Goran Cvjetinović - životopis / doprinos

Za predsjednika/icu Dalmatinske podružnice HUOJ-a

1. Krešimir Grubić - životopis / doprinos

Za tajnika/icu Dalmatinske podružnice HUOJ-a

1. –

Za predsjednika/icu Primorsko istarske podružnice HUOJ-a

1. Dunja Pavešić - životopis / doprinos

Za tajnika/icu Primorsko istarske podružnice HUOJ-a

1. Emira Brkić - životopis / doprinos