Aktivnosti Udruge Grand PRix
Predstavljamo dobitnike Grand PRix 2011

Projekt "Djelatnik na prvom mjestu", interna komunikacija u Hrvatskoj pošti

12.01.2012.
Radi poboljšanja interne komunikacije u sklopu Ureda za korporativne komunikacije, krajem 2009. godine Hrvatska pošta je utemeljila Odjel interne komunikacije koji je zadužen za provođenje svih projekata namijenjenih internoj javnosti. U cilju poboljšanja interne komunikacije, komunikacije strukturalnih promjena i change magagementa te dopiranja do svih djelatnika (od gotovo 11.000 djelatnika njih više od 60% nema pristup računalu te time ni intranetu) pokrenut je časopis za
djelatnike “Vaša pošta”.

Publikacije s formalnim obavijestima namijenjene djelatnicima izdavale su se i prije, no za učinkovitu i suvremenu internu komunikaciju one nisu bile dostatne ni po svom opsegu (bilten na 4 stranice) ni po svom sadržaju i koncepciji (formalne službene obavijesti tj. radne upute). Bilo je potrebno razviti projekte koji su za cilj imali postaviti djelatnika na prvo mjesto, poticati izvrsnost, trud i rad kontinuirano radeći na svim komunikacijskim kanalima te koristeći isključivo unutarnje resurse te suradnjU Ureda za korporativne komunikacije, Ureda za upravljanje ljudskim resursima te Ureda za pravne poslove.

Za tu svrhu određene su strateške odrednice komunikacije: 
  • Snažna inicijativa na internoj komunikaciji
  • Vaša pošta – najjači alat komunikacije
  • Interaktivni projekti s djelatnicima Hrvatske pošte
  • Promoviranje izvrsnosti u radu i najboljih djelatnika
  • Promocija Hrvatske pošte kao uspješne, profitabilne tvrtke
  • Jačanje lojalnosti djelatnika prema poduzeću
  • Interaktivni projekti s djelatnicima Hrvatske pošte
  • Promoviranje najboljih

Pokrenuto je nekoliko projekata:

Vaša pošta: prvi broj internog časopisa, izdan u prosincu 2009. godine, bio je tiskan na 24 stranice da bi već početkom 2010. bio povećan opseg na sadašnjih 56 stranica. Tijekom tog razdoblja, časopis je počeo pokrivati sve više različitih tema te se u skladu s time povećavao i broj rubrika. Izlazi jednom mjesečno, a osim osnovnih informacija vezanih uz tvrtku, nalaze se i brojne informacije vezane uz rad i aktivnosti djelatnika Hrvatske pošte. Usmjeren je na djelatnika i na njegove aktivnosti te služi kao mjesto gdje ga se može prezentirati i pohvaliti. Namijenjen je svim djelatnicima Hrvatske pošte koji ga dobivaju na kućnu adresu. U časopisu se nalaze tekstovi i novosti iz područja poštanskih usluga, noviteti iz svijeta, tehnoloških dostignuća, razvoja usluga, najava svih događanja vezanih uz Hrvatsku poštu itd. Osnovna ideja je potaknuti interakciju sa zaposlenicima Hrvatske pošte koji svojim idejama i prijedlozima sudjeluju u izradi sadržaja. Čitatelji šalju  svoje priče, tekstove, informacije, fotografije, najave, vijesti s događanja i ostale materijale uredništvu, koje zaprimljeni materijal koristi u osmišljavanju sadržaja pojedinog broja. Zaposlenici Hrvatske pošte tako sudjeluju u  kreiranju i osmišljavanju rubrika, a materijal koji pošalju uredništvu se uredno honorira.  Časopis osigurava najkvalitetniji način komunikacije koji može informirati sve djelatnike o novostima, postignućima i razlozima poduzimanja određenih aktivnosti.

Kampanja „Moja pošta“:  Hrvatska pošta pokrenula je anonimnu kampanju interne komunikacije vezanu uz rad tvrtke i događaje unutar nje.  Svim zaposlenicima je dana mogućnost da anonimno postavljaju pitanja, daju komentare, prijedloge što god žele što oni čine putem frankiranih i adresiranih kuverti „Moja pošta“. Mnoga pitanja redakciji su i poticaj za sadržaj novina. Zaposlenici bi trebali biti uključeni u sve promjene u organizaciji kao i u promoviranje organizacijske kulture tvrtke. Kako pretvoriti veličinu u snagu – osnovna je misao ove akcije.

Imamo ideju: akcija „Promijenimo poštu“ u kojoj smo tražili prijedloge djelatnika za poboljšanje poslovnih procesa. Razrađeni su kriteriji, tražio se timski rad i zajedničke prijave više djelatnika iz različitih dijelova poduzeća, a djelatnici koji su predložili najbolji projekt nagrađeni su prosječnom plaćom u Pošti.

Godišnje nagrade Hrvatske pošte: Hrvatska pošta u svom svakodnevnom poslovanju kontinuirano pokazuje kako su najveća snaga upravo njezini zaposlenici. Uspostavljeni su jasni i mjerljivi kriteriji vrednovanja stručnog znanja i otvorili put internom napredovanju. Želeći istaknuti ponajbolje kolegice i kolege koji su svojim radom, zalaganjem i znanjem pozitivno utjecali na poslovanje Hrvatske pošte, pokrenut je projekt «Godišnje nagrade Hrvatske pošte» kao oblik prepoznavanja i konkretne stimulacije naših djelatnika, koji su se osobito istaknuli u prethodnoj godini. To je bio prvi put da Hrvatska pošta nagrađuje djelatnike koji su svojim znanjem, radom i marljivošću zaslužili nagradu – konkretnu nagradu (1000 kuna).

Stipendije za studente, djecu radnika Hrvatske pošte: Hrvatska pošta želi poticati i nagraditi najbolje učenike završnog razreda srednjih škola koji upisuju fakultet, a čiji su roditelji stalno zaposleni djelatnici Hrvatske pošte. Kao što ulaganjem u edukaciju zaposlenika želimo poticati njihovu izvrsnost, tako želimo poticati i izvrsnost mladih ljudi koji imaju želju i motiv ulagati napor u svoje obrazovanje te samim time povećati svoju konkurentnost na tržištu radne snage kada za to dođe vrijeme. Prijaviti su se mogli brucoši svih ustanova za visoko i više obrazovanje. Kriterij za odabir 60 kandidata među svim pristiglim prijavama bit će broj ostvarenih bodova na državnoj maturi.

Poštonoše mentori: Razvoj projekta testiranja i mentorstva za poštonoše, a čija je implementacija predviđena za 2010. godinu. Ovim testiranjem obuhvaćeni su svi poštari, a osim procjene njihovih potencijala, ova procjena rezultirat će i odabirom poštonoša mentora na razini cijele Hrvatske pošte. Cilj je bio odabrati potencijale, poštare koji će prenositi svoja znanja i iskustva mlađim kolegama, uvoditi nove procedure uz pomoć internih trenera, pratiti potrebe svojih kolega za dodatnim edukacijama i ostalo. Ovom akcijom obuhvaćeno je 3.000 zaposlenika.

Pravna zaštita: Kako bi se djelatnicima osigurala maksimalna zaštita i u pravnom smislu pokrenut je niz projekata u pravnom sektoru poput zaštite dostojanstva djelatnika, etičkog kodeksa i sl.

Znatno poboljšana organizacijska klima

Priprema i razvoj konzistentne komunikacijske strategije u skladu s poslovnom strategijom tvrtke, svakodnevna komunikacijska podrška u informiranju djelatnika kroz projekt „Djelatnik na prvom mjestu“ po svojoj provedbi, alatima, transparentnosti svih aktivnosti te kvalitetom komunikacije pokazala se uspješnom jer su brojne podaktivnosti i podprojekti prepoznati od strane domaće i inozemne struke.

Rezultati su vidljivi po znatnom poboljšanju organizacijske klime koja je sad od svih javnih poduzeća najbolja upravo u Hrvatskoj pošti, dok se kreativnost i inovativnost može sagledati i u okvirima javnog sektora u RH te činjenici da se u Hrvatskoj pošti naprosto počelo interno komunicirati na suvremen način uvažavajući najsuvremenije strategije i instrumente interne komunikacije te uzimajući u obzir veličinu i rasprostranjenost tvrtke te broj zaposlenika.

DODATAK:
Učinak i vrednovanje uspješnosti komunikacije

Svjesni promjena u gospodarskom okružju, dinamike koju je donio proces restrukturiranja te brojnih uvedenih promjena, rezultati u Hrvatskoj pošti u 2010. pokazuju da je Hrvatska pošta ostvarila velik napredak. Iznad svih očekivanja je da je već krajem 2010. premašen cilj postavljen za kraj 2012. po kojem će organizacijska klima u Pošti doseći 3,11 bodova što je prosjek javnog sektora u Hrvatskoj: rezultat Hrvatske pošte nadmašio je taj prosjek i sad iznosi 3.15 bodova. Drugim riječima, Hrvatska pošta od svih poduzeća javnog sektora najpoželjnije je mjesto za rad. S obzirom na rezultate mjerenja klime i zadovoljstva u Hrvatskoj pošti iz 2008. godine, procjene dimenzija klime i zadovoljstva 2010. stoga su redovito i značajno bolje.