Aktivnosti Udruge Izbori

Pravilnik o izboru u tijela HUOJ-a

04.03.2013. HUOJ

Na redovnoj skupštini HUOJ-a 4. ožujka 2013. usvojen je i novi Pravilnik o izboru u tijela HUOJ-a.

Dokument je postavljen na web stranici HUOJ-a ovdje.