Aktivnosti Udruge

HUOJ Edu

 

HUOJ je u rujnu 2014. godine pokrenuo školu pod nazivom HUOJ Edu.

Ciljevi: Stvoriti dugoročni program edukacije u odnosima s javnošću s ciljem etabliranja udruge kao mjesta izvrsnosti u struci i unaprjeđenja opće razine znanja u struci te unaprjeđenja ugleda struke u društvenoj zajednici.


Vrste programa:

Upravljanje odnosima s javnošću: usvajanje teorijskih okvira discipline, razvijanje razumijevanja za zakonitosti i specifičnosti profesije te razvijanje strateškog načina razmišljanja

Alati odnosa s javnošću: osposobljavanje za savladavanje cijelog spektra radnih zadataka, izazova u praksi i pronalaženja odgovarajućih rješenja

Komplementarne vještine OSJ-a: ovladavanje i usavršavanje srodnih vještina OSJ-a potrebnih za učinkovito obavljanje OSJ zadataka u praksi

Za HUOJ Edu možete se prijaviti putem online prijavnice.

U nastavku su planirane edukacije te više informacija o programu:

Upravljanje odnosima s javnošću:

 • Upravljanje ugledom (8 sati) 
  predavači: Ana Tkalac Verčič i Violeta Colić; Više o programu
  Cijena za članove 990,00 kn + PDV, nečlanovi 1800,00 kn + PDV

 • Izgradnja odnosa s klijentima (4 sata) 
  predavač: Andreja Pavlović; Više o programu
 • Osnove kriznog komuniciranja (4 sata)
  predavač: Krešimir Macan; Više o programu
 • Strateško planiranje OSJ-a (12 sati)
  predavači: Kristina Laco i Daria Mateljak; Više o programu
 • Društveni mediji (8 sati)
  predavač: Ana Pejić Riha; Više o programu
 • Upravljanje odnosima s medijima (8 sati)
  predavač: Dražena Lejo; Više o programu

Alati odnosa s javnošću:

 • Priopćenje i srodni alati za učinkovite odnose s medijima (8 sati)
  predavači: Dunja Bua; Više o programu
 • Konferencija za novinare (8 sati) 
  predavač: Ana Šimunović; Više o programu 
 • Content management / Upravljanje digitalnim sadržajima (4 sata) 
  predavač: Željko Riha; Više o programu 

Komplementarne vještine:

 • Tržišne komunikacije (4 sata)
  predavači: Kamilo Antolović i Elvira Mlivić Budeš; Više o programu
 • Kreativno pisanje / Copywriting (8 sati)  
  predavač: Nenad Trifunović; Više o programu

Između ponuđenih edukacija možete odabrati više njih. Cijene ovise o trajanju edukacije: 

Članovi HUOJ-a

4 sata - 490,00 kn + PDV

8 sati - 990,00 kn + PDV

12 sati - 1450,00 kn + PDV

Nečlanovi

4 sata - 600,00 + PDV

8 sati - 1800,00 + PDV

12 sati - 1800,00 kn + PDV

Edukacije će se održavati u prostorijama HUOJ-a (Ilica 5, Oktogon, u Zagrebu) prema gore navedenim terminima od 17 do 20:30 sati. Minimalan broj polaznika po edukaciji je 5, a maksimalan 10. Prijave zaprimamo do najkasnije 2 dana prije početka odabrane edukacije.
Ukoliko bude dovoljno interesa u drugim gradovima u Hrvatskoj HUOJ će organizirati predavanja i na drugim lokacijama. Molimo da nam se javite na info@huoj.hr, ako predavanja želite odslušati u vašem gradu, kako bismo vas upisali na listu te ćemo vas kontaktirati kada se prijavi dovoljno kandidata.