Aktivnosti Udruge Izbori

Odgovor Nadzornog odbora HUOJ-a na pismo Danijela Koletića

09.12.2014. HUOJ

Sukladno članku 25. Pravilnika o izboru tijela HUOJ-a, žalba na izborni postupak prvo se upućuje Izbornom povjerenstvu. Tek ako podnositelj žalbe nije zadovoljan i ne prihvaća očitovanje i odluku Izbornog povjerenstva, predviđena je i mogućnost podnošenja žalbe Nadzornom odboru.

Članak 25.

"Nakon objave privremenih rezultata teku rokovi za žalbu dani u Obveznim uputama. Žalbe se dostavljaju Izbornom povjerenstvu, koje ih mora riješiti u propisanom roku. Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući žalbu utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili mogle utjecati na rezultate, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se u određenom roku te radnje ponove. Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka, ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale odnosno mogle utjecati na rezultate izbora, Izborno povjerenstvo poništit će izbore za određeno tijelo Udruge i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Na odluku Izbornog povjerenstva može se iskazati žalba Nadzornom odboru, koji ju je dužan razmotriti u roku od 24 (dvadeset četiri) sata. Odluka Nadzornog odbora je konačna."

Stoga Vas upućujemo da pričekate očitovanje Izbornog povjerenstva prije nego se eventualno odlučite i na upućivanje žalbe Nadzornom odboru.
 
Zagreb, 9. prosinca 2014.

Nadzorni odbor

Dubravka Jusić
Violeta Colić
Kristijan Gržetić

Pismo Danijela Koletića može se pregledati ovdje.