Aktivnosti Udruge Izbori

Očitovanje Izbornog povjerenstva na pismo Danijela Koletića

10.12.2014. HUOJ

Poštovani kolega Koletić,

Već smo u više navrata naglasili da zadaća Izbornog povjerenstva nije mijenjanje Pravilnika o izboru tijela Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Pravilnik je važeći dokument po kojem se provode aktualni izbori za tijela udruge i nije ga primjereno mijenjati tijekom izbornog procesa. Stoga je zadaća Izbornog povjerenstva osigurati provođenje izbornog procesa prema navedenom pravilniku. Podrazumijeva se da proces mora biti proveden transparentno, pošteno i jednako za sve.

Kao što je navedeno u Pravilniku, glasački materijal se sastoji od kuverte s plaćenom poštarinom u kojoj članovi šalju popunjeni glasački listić odabranom javnobilježničkom uredu (u slučaju ovih izbora radi se o uredu Hukelj). Glasački listići bili su numerirani radi kontrole broja listića. Pakiranje glasačkog materijala i glasačkih listića u kuverte odvijalo se odvojeno od adresiranja istih kako ne bi bilo moguće utvrditi koji je listić poslan kojem članu. Izborni proces, odnosno slanje listića, bilo je pod kontrolom članova Izbornog povjerenstva. Svi su listići poslani u skladu s pretpostavkama Pravilnika.

Pravilnikom je propisano da članovi šalju glasačke listiće poštom, isključivo u kuverti s plaćenom poštarinom koju primaju u glasačkim materijalima. Pravilnikom, međutim, nije izrijekom propisan način slanja glasačkih listića, pa je Izborno povjerenstvo uzelo u obzir dvije mogućnosti; slanje redovnom poštom ili slanje preporučenom poštom s povratnicom (trostruko veći iznos poštarine). Kako bi donijeli odluku o modalitetu slanja glasačkih listića, traženo je mišljenje Upravnog odbora i Nadzornog odbora, a konačnu je odluku donijelo Izborno povjerenstvo. Nakon jednoglasne suglasnosti svih članova Upravnog i Nadzornog odbora, Izborno je povjerenstvo radi znatne financijske uštede odabralo slanje redovnom poštom. Izborno je povjerenstvo smatralo da slanje glasačkih listića putem obične pošte predstavlja ispravan odabir obzirom na okolnosti. Međunarodne strukovne udruge ovog tipa ne koriste sigurnosne sustave preporučenih povratnica, naprosto zato što se izborni procesi provode u vjeri dobrohotnosti i zajedničkih interesa, a ne prevare. Dodatno, pravilnik ne predviđa informiranje glasačkog tijela i javnosti o načinu distribucije i slanja glasačkih listića jer za time nema potrebe. Budući da su svi listići bili označeni, numerirani i označeni pečatom HUOJ-a, nije ih bilo moguće falsificirati.

Svi su popunjeni listići poslani na adresu ureda javnog bilježnika koji je prikupio pošiljke prispjele do trenutka propisanog Obveznim uputama. Da bi izbor vodstva Udruge bio pravovaljan, broj glasova koje zaprimi javni bilježnik mora biti jednak ili veći od 30% redovnih članova (način utvrđivanja kvoruma predviđen je člankom 21 u Pravilniku o izboru u tijela Hrvatske udruge za odnose s javnošću). Obzirom da je zaprimljeno 227 glasačkih listića (od ukupno 409 poslanih), broj članova koji su ostvarili svoje glasačko pravo bio je najveći u dosadašnjoj povijesti udruge.

Tijekom procesa glasanja samo je jedan član udruge javio Izbornom povjerenstvu kako mu glasački listić nije stigao poštom. Tom je članu omogućeno da svoj glas da osobno, u prostorijama HUOJ-a i da svoj listić preda javnom bilježniku koji ga je onda pridružio ostalim pristiglim listićima.

Na kraju, izbori tijela strukovnih udruga poput HUOJ-a zasnovani su na određenom stupnju povjerenja - u vodstvo udruge, u članove tijela udruge kao i u propisane procese. Potpuno nepovjerenje u prethodno stavlja u pitanje smisao udruživanja profesionalaca. Izborno je povjerenstvo u svim fazama izbornog procesa poštovalo ne samo važeće pravilnike udruge već i norme etičnog profesionalnog ponašanja, pa ovakvo prozivanje smatramo neutemeljenim i neprimjerenim.

Zagreb, 9. prosinca 2014.

Ana Tkalac Verčič, predsjednica Izbornog povjerenstva
Ana Šimunović, članica Izbornog povjerenstva
Lidija Capković Martinek, članica Izbornog povjerenstva

 

Pismo Danijela Koletića nalazi se ovdje.

Očitovanje Izbornog povjerenstva na pismo Danijela Koletića može se preuzeti ovdje.