Aktivnosti Udruge Izbori

Obvezne upute za izborni postupak za tijela HUOJ-a br. 3

31.10.2014. HUOJ

• Nakon provjere zaprimljenih prijava kandidatura te nakon utvrđivanja valjanosti prijava, Izborno povjerenstvo sastavilo je privremenu kandidacijsku listu za tijela udruge, abecednim popisom kandidata (preuzmite ovdje).

31. listopada 2014. godine, svi redovni članovi s pravom glasovanja bit će obaviješteni o objavi privremene kandidacijske liste (objava na mrežnoj stranici HUOJ-a te mail redovnim članovima Udruge).

Nakon isteka Pravilnikom određenog roka za podnošenje žalbi (članak 16. Pravilnika o izboru u tijela HUOJ-a), Izborno povjerenstvo će na svojoj 4. sjednici, koja će se održati 10. studenog 2014. godine u 17 sati, objaviti službenu kandidacijsku listu. O tome će obavijestiti sve redovne članove na mrežnoj stranici HUOJ-a kao i mailom.

 

• Svi kandidati čija je kandidatura prihvaćena na privremenoj kandidacijskoj listi, pozivaju se da Izbornom povjerenstvu dostave svoje kratke životopise. Svi kandidati s privremene kandidacijske liste šalju svoj kratki životopis (do 1800 znakova) te kratku objavu doprinosa Udruzi (objava može biti istovjetna onoj navedenoj u prijavi za izbor) na info@huoj.hr
do 7. studenoga 2014. godine
.
Životopisi i objava bit će objavljeni, nakon isteka roka za žalbe,  zajedno sa službenom kandidacijskom listom, na mrežnim stranicama HUOJ-a te poslani mailom svim redovnim članovima Udruge.

 

• Na kandidacijskoj listi za Nadzorni odbor, za Sud časti, za predsjednika i tajnika dalmatinske podružnice te za predsjednika i tajnika primorsko istarske podružnice postoji manje pravovaljanih kandidatura od predviđenog broja članova koji se biraju u pojedino tijelo te je Izborno povjerenstvo, sukladno članku 15. Pravilnika o izboru u tijela HUOJ-a, produljilo obveznom uputom rok za kandidaturu za navedena tijela Udruge za tjedan dana.
Novi rok prijave samo za gore navedena tijela je 7. studenog 2014.

 

• Udruga će u svojim prostorijama u Ilici 5 (Oktogon) u ponedjeljak, 17. studenog 2014. godine u 18:00 sati, organizirati javno predstavljanje svih kandidata sa službene kandidacijske liste. Predstavljanje će biti otvoreno za sve članove Udruge, kao i za medije.

 

• Udruga će, a temeljem pisanog zahtjeva pojedinog kandidata za izbore u tijela HUOJ-a na info@huoj.hr, kandidatima omogućiti korištenje prostorija Udruge u svrhu vlastite promocije tijekom izborne kampanje u sljedećim terminima:
utorak, 4. studenog 2014. od 11 do 13 sati
srijeda , 12. studenog 2014. od 11 do 13 sati

 

Izborno povjerenstvo za izborni postupak za tijela HUOJ-a 2014.

Ana Tkalac Verčič

Ana Šimunović

Lidija Capković Martinek