Aktivnosti Udruge Grand PRix

Nagrada Grand PRix za političku komunikaciju

14.01.2015. HUOJ

Nagrada Grand PRix za političku komunikaciju uvedena je 2013. godine. Riječ je o priznanju za najbolji komunikacijski program na području političkog komuniciranja.

Pod time podrazumijevamo metodološki osmišljeno, jednokratno ili višekratno komuniciranje s eksternim ili internim javnostima, uz upotrebu odgovarajućih komunikacijskih alata, a sukladno postavljenim ciljevima i predviđenim učincima.

Sve zaprimljene prijave razmatra stručni žiri, pri čemu su zastupljeni ugledni predstavnici tvrtki i javnog sektora, stručnjaci iz agencija za odnose s javnošću, predstavnici visokoškolskih ustanova i znanosti, odnosno katedri koje izučavaju upravljanje komunikacijama, na temelju propisanih kriterija.

2014. godine slavio je projekt IDS-a "Predizborna kampanja za župana Istarske županije na lokalnim izborima 2013. godine".

Prijavite vaš najbolji projekt za dodjelu nagrada Grand PRix 2015