Aktivnosti Udruge Izbori

Izvještaj s izvanredne sjednice Izbornog povjerenstva

24.10.2014. HUOJ

U Zagrebu, 24. 10. 2014.

Na adresu izbornog povjerenstva pristigle su dvije žalbe članova udruge, povezane s izbornim procesom. Obje žalbe nalaze se u nastavku ovog teksta. Izborno je povjerenstvo stoga u četvrtak, 23.10., održalo izvanrednu javnu sjednicu na kojoj je raspravilo prigovore iz obje žalbe.
 
Prigovor kolege Kreše Macana odnosi se u potpunosti na tijek i pravila procesa izbora. Prigovor kolege Danijela Koletića odnosi se na pravila procesa izbora, na pravnu ispravnost pravilnika, na ispravnost pojedinih točaka pravilnika, na ostale pravilnike udruge kao i na održavanje izbora općenito.
 
Izborno povjerenstvo, kao i u prethodnom priopćenju, naglašava da je nužno poštivanje svih važećih pravilnika udruge. Pravilnik o izborima javni je dokument, prihvaćen na skupštini HUOJa, nakon održane javne rasprave. Sve žalbe usmjerene mijenjanju pravilnika potrebno je uputiti Upravnom odboru, koji dopune i izmjene može provesti putem propisane procedure. Uloga izbornog povjerenstva nije mijenjanje pravilnika, već provjera njegovog poštivanja tijekom izbornog procesa.
 
Povjerenstvo je utvrdilo da se niti pritužba kolege Macana, niti pritužba kolege Koletića ne odnose na poštivanje pravilnika tijekom izbornog procesa, te je obje pritužbe uputilo Upravnom odboru udruge na razmatranje.
 
Izborno povjerenstvo uvažava važnost transparentne rasprave među članovima udruge, kao i potrebe za potpunim i pravovremenim informacijama. Stoga će sve relevantne informacije (kao i eventualni prigovori i odgovori na prigovore), sukladno odredbama članka 7. pravilnika o izborima u tijela udruge, biti objavljeni na naslovnoj mrežnoj stranici udruge. Dodatno, ponovno prilažemo poveznice na dokumente ključne za izborni proces.

Pravilnik o izborima
Obvezne upute za izborni postupak za tijela HUOJ-a
Dodatne upute za izborni postupak za tijela HUOJ-a

IZBORNO POVJERENSTVO:

Ana Tkalac Verčič
Lidija Capković Martinek
Ana Šimunović

 

Sve objave vezane uz izbore za tijela HUOJ-a mogu se pronaći u posebnoj podrubrici "Izbori" u sklopu web stranice HUOJ-a.

--------

Poštovane,
 
ovdje ću stati s mojom raspravom oko HUOJ-a i izbora, samo neka ostane službeno notirano i molim da se proslijedi svim članovima Upravnog, Nadzornog i Izbornog odbora kao moj stav, prigovor na izborni postupak, što god treba da bude po Statutu i pravilnicima i molim da mi se dostavi potvrda o distribuciji.
 
1) Potpisao sam svoju potporu dosadašnjoj predsjednici HUOJ-a Aleksandri Kolarić jer mislim da dobro vodi udrugu u najboljem interesu članstva
 
1) No, ne slažem se s time da nema izborne skupštine na kojoj članovi nazočni na skupštini mogu birati između više kandidata, već se sve svelo na nekakvo dopisivanje - ja jesam glasao da se može i dopisno glasovati zbog članova širom Hrvatske, ali ne isključivo dopisno i bez izborne skupštine - ne poznajem udrugu koja ne diše za dan izbora čelnih ljudi koji se biraju na skupštinama - jedinstvena prilika za druženje svih članova udruge.
 
2) Prilažem mišljenje koje sam dobio na upit i s kojim se u potpunosti slažem - ima analogije sa svim drugim izborima - ako se pravila ne mijenjaju godinu dana prije izbora to je da ljudi ne bi bili zbunjeni novim pravilima igre i da netko eventualno ne korisiti prednost. Mislim da to nije bila ničija namjera, ali ako se s argumentima ukazuje na eventualne propuste u postupku, zbog transparentnosti je bitno SVE iskomunicirati članstvu i učiniti SVE da bi postupak bio 100% korektan prema svima.
"Bolje da ja ne komentiram jer se slazem s čovjekom, iako ne bi da ovakav bude predsjednik udruge jer ni sam ne zna sloziti jednostavnu recenicu.
Ali, u pravu je. Kako je meni XXXXX objasnio, ti možeš dati samo jedan potpis za kandidaturu predsjednika udruge, sto ne mozes najbolje odluciti ako ne znas tko se sve od tvojih kolega kandidirao.
Primjerice meni dodje Aleksandra prvi dan i ja potpisem, i ti mi dodjes za 3 dana, mozda bi radije tebi potpisala, ali nisam znala da se kandidiras i vec sam potrosila potpis.
Ovako ja to shvacam, morala bi prouciti pravilnik da vidim jesam li u pravu.
Ako jesam, onda Aleksandra JEST u prednosti jer odmah ima dostupan popis clanova prema kojima moze krenuti lobirati, sto god ona tvrdila.
Čovjek dobro kaže da su se prvo trebali prijaviti svi zainteresirani, da je HUOJ onda trebao objaviti listu kandidata i poslat je svim clanovima, i istovremenim slanjem liste clanova kandidatima osigurati da svi ravnopravno krenu skupljati potpise, te da se članstvo obavijesti o svojim pravima."

Lijepi pozdrav,
Krešimir Macan
direktor, Manjgura

-----------

Hrvatska udruga za odnose s javnošću
Izborno povjerenstvo
n/r predsjednice Izbornog povjerenstva prof. dr. Ana Tkalc Verčić

Danijel Koletić
redovni član HUOJ-a
kandidat za predsjednika HUOJ-a

PREDMET: Žalba izbornom povjerenstvu
Cijenjene kolegice, članice izbornog povjerenstva,
Zahvaljujem vam što ste uzeli u obzir sazivanje izvanredne sjednice.  Kao član HUOJ-a zahtjevam, nakon što proučite dolje navedene primjedbe iz pravilnika, hitno sazivanje izvanredne sjednice, a pozivam se na Članak 9., stavak 1.  Pravilnika o izboru u tijela Hrvatske udruge za odnose s javnošću koji je 20. rujna 2012. potpisala predsjednica Udruge Aleksandre Kolarić 20. rujna 2012. godine.  U navedenom Pravilniku piše da Izborno povjerenstvo brine za pravilnu pripremu izbora.
Žao mi je što je predsjednica Udruge Aleksandra Kolarić dozvolila sazivanje sjednice i kreirala pravilnik o izboru tijela HUOJ-a i time, po mojemu osobnom mišljenju, manipulativno djelovala prema članovima Udruge, zajedno s pojedincima koji su izvan pravnih okvira dozvolili da se takav pravilnik nađe pred hrvatskom javnošću putem web stranica. Navedena radnja obuhvatila je i medije te zloupotrebom položaja i funkcija stavili ovaj pravilnik na glasanje. Pod pretpostavkom osobnih interesa glasačke skupine i povjerenja  prema predsjednici i upravnom odboru, pretpostavlja se da su članovi smatrali da je pravilnik uređen u skladu s pravnim i zakonskim okvirima te da su angažirane pravne i stručne osobe. Glasačko tijelo dalo je svoj glas nakon čega ga je, u skladu s procedurama, prihvatilo Izborno povjerenstvo. Moja žalba odnosi se na sljedeće točke Pravilnika o izboru u tijela HUOJ-a:   

1. Pravilnik očito nije napisala osoba pravne struke jer ima mnogo pravnih pogrešaka;
2. Pravilnik dijelom kopira način političkih izbora, a djelom je pojednostavljen i manjkav;
3. Članak 3. navodi premalo razloga za izvanredne izbore te se na taj način dozvoljava da Udruga pod svaku cijenu može na čelu imati osobe koje rade na njenu štetu , a ne korist;
4. Postupak izbora je dug i kompliciran kao da se radi u najmanju ruku o Predsjedniku države – samo kandidiranje treba biti pojednostavljeno i to na način da se kandidati predstave na stranicama HUOJ-a, te isto tako, da svoje kandidature i potpise najmanje 40 članova pošalju elektronskom poštom ili barem putem  fax, jer danas je zaista suludo tražiti hodanje i traženje potpisa od članova, tim više što ih je i dosta u podružnicama. Osobe u PR-u rade vrlo intenzivno i to je čisti gubitak novaca i vremena. Ionako se može vidjeti da li je netko potpisao za više kandidata;
5. Jednim člankom se svakako mora odrediti da sve izborne radnje i kandidature počinju nakon što se na stranicama HUOJ-a istakne popis svih članova, te ako se ostaje pri starom načinu izbora iz postojećeg Pravilnika, da od dana popisa do predaje kandidatura mora proći najmanje 30 radnih dana tijekom kojih kandidati mogu komunicirati sa članovima, no svakako bi se prije toga trebalo omogućiti kandidatima predstavljanje na stranicama HUOJ-a. Zašto bi se kandidati samo predstavljali Izbornom povjerenstvu? Pa valjda je važnije da se predstave članovima koji ih trebaju birati;
6. Članak 9. Uvjet za Izborno povjerenstvo bi trebao biti da je u njemu obavezno netko pravne struke;
7. Članak 11. članovi mogu ili ne mogu prisustvovati sjednicama Izbornog povjerenstva, nikako se ne može ograničavati tehničkim uvjetima;
8. Članak 12. Opet navodi ograničenja financijskih uvjeta. Ako ih nema, onda se članak mora drugačije formulirati;
9. Članak 13. Rok za pokretanje žalbe je prekratak;
10. Članak 25. Navodi se da se žalba podnosi u propisanom roku, ali se ne kaže koji je to rok. Generalno, rokovi su prekratki i ovise o osobnim interesima;
11. Članak 28 do članak 33. svi isto krše navode iz članak 2. ovog Pravilnika koji kaže ''…. Da članovi imaju neposredno pravo biranja i biti birani. Uz to, ograničavanjem na broj godina u službi PR-a u stavak 1. navedenih članaka, kao i to da član mora biti zaposlen u stavku 2. istih članaka u suprotnosti je sa ciljevima i udruživanjem u Udrugu koju čine svi članovi udruge i u kojoj su svi jednaki, pa tako i pri izboru u nadležna tijela.'' Što znači biti 7 ili 5 godina u PR-u? Što je onda s onima koji su u toj struci 35 godina? Zar oni ne bi trebali  imali više prava? Zar to ljudi iz ove struke nisu vidjeli kada su glasali?;
12. Članak 40. Sud časti – trebalo bi izbaciti stavke 1. i 2.. Bilo bi značajnije da se u Sud časti biraju eminentne osobe koje bi predlagali članovi, osobe koje su dugo godina u toj struci ili su pak znanosti dali veliki doprinos itd.;
13. Članak 52. ''Kad se budu stekli uvjeti za elektronsko glasanje.''  Pitam se u kojem dobu mi sada živimo?;
14. Članak 53. Stupanje na snagu; treba dati neki rok, a ne istoga dana.

Napomena:
Ovaj pravilnik je sramotan za mene kao člana HUOJ-a te usvajanje ovog pravilnika i njegovo puštanje u opticaj znači neprofesionalno djelovanje nas koji bismo trebali biti nositelji profesionalnog pristupa u svakodnevnom radu, znajući da odnosi s javnošću u sebi sadrže temeljnu postavku savjetovanja u vezi upravljanja u komunikacijskim procesima. To bi logički značilo da posredno ili neposredno imaju utjecaja na kompletno stvaranje percepcije i imidža. Neprofesionalnim pristupom, usudio bi se reći pojedinaca, koji nemaju pravnu kvalifikaciju stvoreno je manipulativno djelovanje,  zloupotrebljeno  moje povjerenje kao člana te je to isto učinjeno i drugim članovima. Stoga molim izborno povjerenstvo kao ključno tijelo izbornih procesa  i samo dovedeno u položaj sprovedbe ovog Pravilnika da sazove hitnu sjednicu Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti kojima ću se također obratiti. Također zahtjevam da se prekine izborni postupak, razrješi dužnost postojeće predsjednice Aleksandre Kolarić te angažiraju pravni stručnjaci koji će pripremiti procedure kako bi se donio pravilnik koji će imati u sebi osim logike i pravnu osnovu vremena u kojem živimo i djelujemo.
Također zahtjevam da se prije sazivanja izbora napravi revizija svih ostalih pravilnika koji su javno dostupni kako se nebi narušavali imidž i stečeni ugled članova budući da postoji osnovana sumnja da su drugi pravilnici doneseni bez stručnih, pravnih savjeta te da imaju propusta.
Na kraju smatram da je puštanjem ovog pravilnika u opticaj narušena i moja pozicija u izbornom postupku te da su članovi udruge dovedeni u zabludu, ne svojom krivicom.
S poštovanjem,
Danijel Koletić

U Zagrebu, 23.10.2014.