Aktivnosti Udruge Izbori

Facebook objave Danijela Koletića

24.10.2014. HUOJ

Ovdje donosimo cjelokupne objave Danijela Koletića na HUOJ-evoj Facebook stranici sa željom za što većom transparentnošću.
Naime, HUOJ ne briše objave korisnika sa svojih stranica što je vidljivo i iz cjelokupne arhive komentara, ali neke objave su brisane, što tehnički može napraviti onaj tko ih je i objavio. Donosimo cjelokupnu postojeću komunikaciju na stranici, kao i na samom dnu, objavu Danijela Koletića u kojoj je napisao kako je on izbrisao navedene objave.

 

Dokaz da HUOJ ne briše objave i komentare je pokuda Danijela Koletića ispod objave o Studentskom danu HUOJ-a koja je cijelo vrijeme vidljiva korisnicima na zidu stranice.

 

Danijel Koletić je 24. listopada 2014. u 18:14 sati napisao na HUOJ FB stranici kako je on uklonio navedene objave ispod kojih je stajalo i nekoliko komentara kolega iz struke.