Aktivnosti Udruge Carpe Diem

13. Carpe Diem održan u Allianz osiguranju

24.05.2013. HUOJ

U Allianz osiguranju, u četvrtak, 23. svibnja 2013. održan je 13. Carpe Diem u zajedničkoj organizaciji Allianz osiguranja i Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Na događanju na kojemu je predstavljen ustroj, uloga i praksa korporativnih komunikacija u Allianzu kao i praksa unutar Allianz Grupe, sudjelovalo je 20-ak zainteresiranih članova HUOJ-a, kolega iz korporativnih sektora različitih tvrtki i agencija.

Direktorica Korporativnih komunikacija Allianza Sonja Miočić Maksić, predstavila je organizaciju i poslovanje Allianza kroz proizvode i usluge koje  ova osiguravateljska kuća nudi, povijest Allianza u Hrvatskoj kao i Allianz u Hrvatskoj danas. Predstavljena je vizija i misija odjela komunikacija Allianza kroz brojne aktivnosti u području interne i eksterne komunikacije, kriznog komuniciranja i Protokola Uprave. Posebno je bilo zanimljivo slušati o svakodnevnim izazovima za komunikatore koji su zaposleni u osiguravateljskoj kući s ciljem stjecanja povjerenja klijenata kroz komunikaciju okrenutu prema klijentu i njegovim stvarnim potrebama. Nadalje, predstavljene su i aktivnosti kuće na području odnosa s medijima, organizacije posebnih projekata (interne kampanje, interni eventi, partnerstva) kao i analiza i evaluacija komunikacijskih aktivnosti.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću zahvaljuje kolegici Sonji Miočić Maksić i odjelu komunikacija Allianza na srdačnom gostoprimstvu te kvalitetnom i sadržajnom predavanju.