Aktivnosti Udruge Istraživanja

3. istraživanje o odnosima s javnošću HUOJ-a 2003.

15.04.2003.

Tijekom ožujka 2003. g. HUOJ je proveo 3. istraživanje o stanju u odnosima s javnošću u Hrvatskoj, dosad najveće  i prvo istraživanje provedeno prema međunarodnoj metodologiji. Prvo istraživanje provela je agencija SPEM za 1. Konferenciju, a drugo istraživanje agencija Hauska & Partner za 2. Konferenciju HUOJ-a.

Ciljevi istraživanja bili su saznati više o strukturi i broju zaposlenih osoba na poslovima komunikacija, njihovim karakteristikama i samom poslu kojeg obavljaju. U istraživanju je sudjelovalo 250 ispitanika iz cijele Hrvatske, provela ga je agencija Hendal a financirali su ga HEP, HT i Podravka, a rezulatati istraživanja pomogli su nam u boljem sagledavanju našeg položaja u organizacijama u kojima radimo.

3. istraživanje o odnosima s javnošću HUOJ-a

 

Ovdje možete pogledati sažetak, prezentaciju rezultata i kompletan izvještaj 3. istraživanja provedenog u proljeće 2003. godine.

 

 

 
 Linkovi prema drugom sadržaju
 
Sažetak
 
Prezentacija
 
Kompletan izvještaj